Széchenyi 2020

NKFIA_kedv_infob_alsóA JET-VILL Kft. “Új technológia infokommunikációs és más rendszerek közterületi elhelyezési problémájának megoldására” címmel támogatást nyert a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásában a KMR_12-1-2012-0116 azonosító számmal, aminek befejezési dátuma 2014. december 31-ig megvalósult. A támogatás összege: 41 709 702 Ft, ami a teljes költségvetésének 50,58%-a.

A fejlesztés célja olyan új műszaki megoldás létrehozása, ami speciális hűtőelemek alkalmazásával teszi lehetővé berendezések felszín alá helyezését, úgy hogy az komplex módon műszakilag és gazdaságilag is megfelelő legyen. Az új rendszer tartalmazza a hűtött aktív berendezést és az azt kiszolgáló energiaszolgáltató és energiamérő egységeket is.

Új rejtett közterületi megoldások

Nem csak hazánkban, de a világ minden pontján jelentős kihívás a környezettudatos település fejlesztés és a magas színvonalú közműszolgáltatások együttes biztosítása. Az utóbbi évtizedekben az energiaéhség, az egyre szélesebb körű telekommunikációs igények, a közvilágítási és díszvilágítási, valamint forgalomirányítási rendszerek fejlődése a szolgáltatókat újabb és újabb közműberuházásokra sarkalták. Habár ezek a közműrendszerek az jelentős műszaki fejlődésen mentek keresztül, azok elhelyezését biztosító technológiai megoldások jelentősen nem változtak. Továbbra is különböző méretű, alakú és anyagú szekrényeket, rosszabb esetben egész építményeket kell elhelyezni a közterek legkülönbözőbb pontjaira. Ez egy tér rehabilitáció során komoly, de néha szinte lehetetlen kihívás.

Az utcai berendezések az esztétikai kihívásokon túl az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási körülmények (pl.: nagy mennyiségű csapadék, árvíz, stb.) ellen sem nyújtanak biztos védelmet, nem is beszélve a vandalizmusról, vagy balesetekről (pl.: tolató gépjármű).

2013-ban kezdődött fejlesztésünket a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap támogatásával végezzük, ami az alábbi címet viseli: “Új technológia infokommunikációs és más rendszerek közterületi elhelyezési problémájának megoldására”. Célunk, olyan műszaki megoldás létrehozása volt, amely speciális hűtőelemek alkalmazásával teszi lehetővé nagy hőveszteséggel rendelkező berendezések felszín alá helyezését, úgy hogy az komplex módon műszakilag és gazdaságilag is megfelelő legyen.

A hűtött berendezés üzemeltetése villamos energiát igényel, amit hiteles méréssel kell elszámolni. Ezért három egymáshoz kapcsolódó berendezést kellett létrehozni.

Két alapvető műszaki kihívást kellett megoldani:

  • vízmentesség biztosítása
  • nagy mennyiségű hő eltávolítása

A vízvédelem biztosítását egy egyszerű fizikai elvvel, a búvárharang effektussal valósítottuk meg, így akár 1 méteres vízoszlop alatt is folyamatos védelemben vannak az érzékeny technológiák. Erre azért van szükség, mert a felszín alatt számolni kell az elárasztással, például magas talajvíz, csőtörés, vagy árvíz miatt.

A hűtési rendszer kidolgozásához külső szakértőket vontunk be. Egy Los Angeles-i és egy London-i céggel is együttműködtünk, de a megoldást a Budapesti Műszaki Egyetemtől kaptuk meg, ahol az elméleti megoldás után a közösen kifejlesztett berendezés bevizsgálására is sor került.

Az elkészült berendezések főbb ismérvei:

  1. Hűtött elosztó:

A hűtött elosztó alapvetően telekommunikációs szolgáltatói igények kielégítésére terveztünk, de egyéb területen is alkalmazni lehet, ahol akár folyamatos 600 W-os hőveszteségű elemek fogadását kell biztosítani. A zajos klimatizált szekrényekkel (ami gyakori problémaforrás) szemben passzív hűtésű az elosztó, így sikerült egy további zavaró hatást is kiküszöbölni.

  1. Energia elosztó

A villamos hálózat egyik leggyakoribb berendezése. Ezek biztosítják a leágazásokat és azok védelmét az egyes fogyasztók felé. Külön figyelmet szenteltünk annak, hogy a berendezés kihasználhatósága minél szélesebb körű legyen, így akár köz- és díszvilágitási vezérlőként, vagy forgalomirányításai berendezésnek is alkalmazható. Felhasználhatósága rendkívül széles körű.

  1. Fogyasztásmérő:

Valamennyi hálózati szolgáltatáshoz szükséges a villamos energia biztosítása (pl.: gsm állomások, átemelő szivattyúk, telefon, stb.). Ezek egzakt elszámolására hitelesített, fogyasztásmérő berendezés telepítése szükséges. Ezek elhelyezése sok esetben akadályba ütközik. Az új felszín alatti fogyasztásmérő szekrény ezt a problémát hivatott megoldani.

A fejlesztés során hazai és nemzetközi mintaoltalmi bejelentés született. A legfontosabb újdonságok a következőek:

  • új karbantartásmentes nyitási megoldás
  • új passzív hűtő rendszer
  • intelligens páravédelem

Valamennyi bemutatott berendezésnek fontos ismérve, hogy víz alatt is képesek üzemelni, így csatornatörések, vagy nagy esőzések sem jelentenek fennakadást a működésben. Rejtettsége a biztonságot növeli, nem lesznek a felszín alatti berendezések a rongálások tárgyai. Ráadásul a tökéletes környezetbe illesztést biztosítja, hogy kikövezhető fedelek is elérhetők, így szinte bármilyen felülethez illeszthetők.

A JET-VILL Kft. kutatás fejlesztésének eredménye egy olyan rendszer, amely megoldást ad a környezettudatos településfejlesztés és a magas színvonalú közműszolgáltatások között feszülő ellentétekre.

NKFIA_kedv_infob_alsóHéthy Bálint
értékesítési vezető

JET-VILL Kft.
Cím: 1158 Budapest, Fázis u. 3.
Tel.: 1/416-256, Fax.: 1/4162576
E-mail: info@jet-vill.hu
www.jet-vill.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu